Tíreolaíochta

Real World Geography as Gaeilge

COGG a d’aistrigh Real World Geography, ionas gur féidir leat iontaoibh a bheith agat as caighdeán an aistriúcháin Tíreolaíochta a bheidh á léamh ag do scoláirí.Clúdaíonn Tíreolaíocht don Ré Nua gach ábhar ó Shnáithe 1, 2 & 3 sa téacsleabhar mar aon le Loga Foghlama an Scoláire agus tá siad ar fáil le hordú anois. 

Déan teagmháil lenár bhFoireann Seirbhíse do Chustaiméirí ar info@folens.ie nó glaoigh ar 01 413 7200 chun ordú a dhéanamh.