Forbhreathnú

Mo Dhialann Folláine - Pupil Book Covers A B C D - My Wellbeing Diary as Gaeilge

Ag tacú le folláine leanaí

Is cur chuige scoile uile atá bunaithe ar fhianaise í Mo Dhialann Folláine, agus is é curaclam an Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte atá mar bhonn fúithi. Sa tréimhse éiginnte seo, is uirlis iontach í chun cabhrú le leanaí a litearthacht mhothúchánach agus a dteacht aniar a fhorbairt, chomh maith le dearcadh folláin ar an gcodladh, an bia agus an aclaíocht a chur chun cinn.

 Tabhair spléachadh ar na Leabhair agus ar na hAcmhainní inniu!

#féachaintaranbhfíseán

To view this, you must update your

Féach ar an bhfíseán gearr seo

To view this, you must update your

Watch this video for the details of My Wellbeing Diary.

Mo Dhialann Folláine - Pupil Book B - Pgs 14 and 15 Double Page Spread - My Wellbeing Diary as Gaeilge

San áireamh le Mo Dhialann Folláine:

 • Leabhar an Dalta, ina bhfuil:  
  • Leathanaigh dhialainne chun aireachas a fhorbairt agus chun cabhrú le leanaí aird a thabhairt ar a smaointe agus ar a mothúchán. 
  • 10 modúl foghlama a chlúdaíonn gach gné den fholláine – ceann do gach mí ó Mheán Fómhair go mí Iúil.  
 • Treoir ar líne do mhúinteoirí ina bhfuil mapáil curaclaim, nótaí do thuismitheoirí agus pleananna mionsonraithe do na ceachtanna, chomh maith le cuir i láthair PowerPoint chun tacú le teagasc gach modúil foghlama. 
 • Físeáin chun tacú le forbairt an aireachais, lena n-áirítear análú le bolg, scanadh coirp agus scaipeadh smaointe. 

To view this, you must update your

Seimineár ar líne do Mhúinteoirí Bunscoile: An fholláine á cothú sa tréimhse dhúshlánach seo 

D’óstáil muid Seimineár Folláine ar líne le Stella O’Malley; thairg sí comhairle ar an bhfolláine do mhúinteoirí maidir le haire a thabhairt duit féin sa tréimhse éiginnte seo.

Thug Karen Wogan, Ceann na Foilsitheoireachta Bunscoile, an lucht féachana trí Mo Dhialann Folláine, agus léirigh conas a chabhraíonn an Dialann le litearthacht mhothúchánach leanaí a fhorbairt. 

Pricing Folens Primary Books

Praghas agus Pacáiste an Chláir

 • Mo Dhialann Folláine A: €4.95 RRP 
 • Mo Dhialann Folláine B: €4.95 RRP 
 • Mo Dhialann Folláine C: €4.95 RRP 
 • Mo Dhialann Folláine D: €4.95 RRP 

Déan teagmháil le d’Ionadaí áitiúil

Iarr Aisghlaoch Díolacháin